Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách tốt nhất để giảm thời gian xử lý nguồn cấp dữ liệu mới là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách tốt nhất để giảm thời gian xử lý nguồn cấp dữ liệu mới là gì?

 • Gửi nguồn cấp dữ liệu vào lúc nửa đêm
 • Tải lên cả tệp xml và csv của cùng một sản phẩm
 • Tạo tài khoản Google Merchant Center mới cho mỗi chiến dịch AdWords mới
 • Chia nhóm sản phẩm thành nhiều phân đoạn nguồn cấp dữ liệu

Đáp án đúng là: Chia nhóm sản phẩm thành nhiều phân đoạn nguồn cấp dữ liệu

Giải thích: Để tránh chậm trễ, hãy đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu của bạn được chia trong nhóm sản phẩm thành nhiều phân đoạn nguồn cấp dữ liệu.

.

.

.

Google Merchant: Cách áp dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn

Để tải sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, trước tiên bạn phải tạo nguồn cấp dữ liệu để tải dữ liệu của mình lên. Bước này là bắt buộc đối với mỗi nguồn cấp dữ liệu mới. Sau khi tạo xong, bạn không cần đăng ký lại mà chỉ cần cập nhật. 

Nguồn cấp dữ liệu chính

Nguồn cấp dữ liệu chính của bạn là nguồn dữ liệu được Merchant Center sử dụng để hiển thị các sản phẩm của bạn trong quảng cáo của Google. Miễn là dữ liệu của bạn trong nguồn cấp dữ liệu chính tuân thủ tất cả các thông số kỹ thuật và quy tắc, thì việc tạo và tải lên nguồn cấp dữ liệu chính là điều duy nhất bạn cần làm. Tuy nhiên, nếu chúng không tuân theo tất cả các quy tắc, chúng có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng các tùy chọn nguồn cấp dữ liệu nâng cao. Bạn cũng có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung để cải thiện hoặc viết lại dữ liệu sản phẩm nhằm cải thiện hiệu suất quảng cáo của mình.

Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu chính để thêm hoặc xóa dữ liệu sản phẩm, đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và quốc gia cũng như đặt quy tắc nguồn cấp dữ liệu cho dữ liệu sản phẩm của mình. Nguồn cấp dữ liệu chính là loại nguồn cấp dữ liệu duy nhất có thể thêm hoặc xóa sản phẩm.

Lưu ý – Nếu bạn có nhiều nguồn cấp dữ liệu chính cho Quảng cáo mua sắm và Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, hãy đảm bảo rằng chúng không chứa các sản phẩm và dữ liệu giống nhau.

Tạo nguồn cấp dữ liệu chính

1. Đăng nhập vào  tài khoản Merchant của bạn .

2. Trên menu bên trái của bạn, đồng hồ trên “ Sản phẩm ” rồi đến “ Nguồn cấp dữ liệu ”.

3. Nhấp vào “ + ” để bắt đầu tạo nguồn cấp dữ liệu chính của bạn.

4. Điền tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào “ Tiếp tục ”.

 • Quốc gia bán:  Quốc gia bán là nơi các sản phẩm của bạn từ nguồn cấp dữ liệu này được bán. Dữ liệu sản phẩm được tải lên một quốc gia đã chọn phải đáp ứng các yêu cầu đối với quốc gia mà bạn gửi, bao gồm cả chính sách và đặc điểm nguồn cấp dữ liệu. Sau khi tạo nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể thêm các quốc gia bán khác trong tab Cài đặt nguồn cấp dữ liệu.
 • Ngôn ngữ: Ngôn  ngữ mà dữ liệu sản phẩm của bạn được viết. Nếu bạn chọn một quốc gia có nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ (chẳng hạn như Bỉ, Canada hoặc Thụy Sĩ), bạn sẽ thấy danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ của quốc gia đó.

5.  Tên và phương thức nhập. Bây giờ bạn sẽ chọn cái nào tùy thuộc vào bạn.

 • Tên nguồn cấp dữ liệu chính:  Nhập tên mô tả giúp bạn xác định nguồn cấp dữ liệu chính. Tên nguồn cấp dữ liệu không cần phải khớp với tên của tệp bạn đang gửi.
 • Phương thức nhập:  Chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
 • Google Trang tính :  Bạn có thể tải lên dữ liệu của mình bằng cách sử dụng mẫu Google Trang tính đã tạo hoặc bằng Google Trang tính hiện có với dữ liệu sản phẩm của bạn.
 • Tìm nạp theo lịch trình :  Google có thể tìm nạp nguồn cấp dữ liệu của bạn trực tiếp từ máy chủ của bạn.
 • Tải lên :  Tải tệp trực tiếp lên Merchant Center qua SFTP, FTP, Google Cloud Storage hoặc theo cách thủ công.
 • Thu thập thông tin trang web :  Nếu hiện tại không có nguồn cấp dữ liệu nào trong tài khoản của bạn và bạn có dữ liệu có cấu trúc thích hợp trên trang web của mình, Google có thể thu thập dữ liệu trang web của bạn để truy xuất dữ liệu sản phẩm của bạn.
 • Tên tệp:  Tùy thuộc vào phương thức nhập bạn chọn, bạn có thể được nhắc nhập tên của tệp bạn sẽ gửi. Tên này phải khớp chính xác với tên của tệp bạn đã tạo và bao gồm một phần mở rộng hợp lệ.

Tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung được sử dụng để bổ sung dữ liệu có thể được liên kết với dữ liệu sản phẩm hiện có trong nguồn cấp dữ liệu chính. Chúng được sử dụng để cập nhật dữ liệu sản phẩm hiện có.

Các trường hợp sử dụng phổ biến cho nguồn cấp dữ liệu bổ sung bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thêm hoặc ghi đè các nhãn tùy chỉnh để quản lý chiến dịch
 • Thêm hoặc ghi đè ID khuyến mại cho các chương trình khuyến mãi bán lẻ
 • Ghi đè tiêu đề
 • Loại trừ các sản phẩm cụ thể (thông qua  excluded_destination thuộc tính)
 • Thêm GTIN bị thiếu
 • Thêm dữ liệu sản phẩm hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

1. Trong tài khoản Người bán của bạn, hãy nhấp vào “ Sản phẩm ” rồi nhấp vào “ Nguồn cấp dữ liệu ”.

2. Ở dưới cùng, tiếp tục nhấp vào “ Thêm nguồn cấp dữ liệu bổ sung ”.

3.  Một lần nữa bạn cần điền các thông tin cần thiết. Bạn sẽ chọn cái nào tùy thuộc vào bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095