Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brian muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chọn các số tiền giá thầu khác nhau trong chiến dịch Mua sắm của mình. Anh nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brian muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chọn các số tiền giá thầu khác nhau trong chiến dịch Mua sắm của mình. Anh nên:

  • tùy chỉnh các bảng thống kê trên trang Chiến dịch
  • sử dụng cài đặt ưu tiên trong chiến dịch Mua sắm của anh ấy
  • sử dụng Trình mô phỏng đấu giá
  • thiết lập đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (ECPC) nâng cao

Câu trả lời đúng là: sử dụng Trình mô phỏng đấu giá

Giải thích: Trình mô phỏng đấu giá thông thường cho bạn biết các thay đổi đối với giá thầu CPC Giá thầu CPC t.đa có thể thay đổi chi phí hoặc số lượng nhấp chuột, hiển thị, chuyển đổi và giá trị chuyển đổi mà quảng cáo của bạn sẽ nhận được cho từ khóa hoặc nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể tìm thấy chúng trên tab Nhóm quảng cáo và tab Từ khóa.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095