Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jane đảm nhận nhiệm vụ trình bày cho một khách hàng mới lý do tại sao YouTube là nơi lý tưởng nhất để thực hiện hoạt động tiếp thị. Cô ấy nói với họ rằng với dữ liệu và các công cụ hiện có, Google đem đến sức mạnh cho YouTube và mang lại những kết quả rõ rệt. Jane có thể đưa ra lý do nào khác để thuyết phục khách hàng sử dụng YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jane đảm nhận nhiệm vụ trình bày cho một khách hàng mới lý do tại sao YouTube là nơi lý tưởng nhất để thực hiện hoạt động tiếp thị. Cô ấy nói với họ rằng với dữ liệu và các công cụ hiện có, Google đem đến sức mạnh cho YouTube và mang lại những kết quả rõ rệt. Jane có thể đưa ra lý do nào khác để thuyết phục khách hàng sử dụng YouTube?

  • YouTube có số lượng nhà quảng cáo nhỏ nhất trong mỗi ngành dọc.
  • YouTube hoàn lại chi tiêu quảng cáo nếu không đạt được mục tiêu chuyển đổi.
  • Các chiến dịch YouTube không yêu cầu tối ưu hóa hoặc quản lý.
  • YouTube cung cấp lượng khán giả tương tác nhiều nhất trên web.

Câu trả lời đúng là: YouTube cung cấp lượng khán giả tương tác nhiều nhất trên web.

.

.

.

Jane nhận nhiệm vụ giải thích cho một khách hàng mới tại sao YouTube là nơi tốt nhất để họ kiếm tiền tiếp thị. Cô ấy nói với họ rằng, với dữ liệu và công cụ, Google cung cấp sức mạnh cho YouTube và mang lại kết quả đã được chứng minh. Jane có thể đưa ra lý do nào khác để thuyết phục khách hàng của mình sử dụng YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095