Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jamie muốn tập trung vào việc bán chảo màu xanh tồn hàng. Cô thiết lập từ khóa bằng công cụ sửa đổi đối sánh rộng. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng giúp Jamie làm việc dễ dàng hơn bằng hai cách nào? (Chọn hai phương án.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jamie muốn tập trung vào việc bán những chiếc chảo màu xanh chất đầy quá tải của mình. Cô ấy thiết lập từ khóa bằng công cụ sửa đổi đối sánh rộng. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng giúp Jamie làm việc dễ dàng hơn bằng hai cách nào? (Chọn hai phương án.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Cô có thể dễ dàng chọn tập trung vào màu mà mình muốn.
  • Cô có thể chọn các truy vấn tìm kiếm mà từ khóa của cô sẽ khớp chính xác.
  • Cô không phải nghĩ ra tất cả từ khóa liên quan đến chảo.
  • Cô có thể chọn chính xác những từ khóa muốn bỏ qua.
  • Quảng cáo của cô chỉ hiển thị cho từ khóa “chảo màu xanh”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095