Rule #1: Life is supposed to be fun!

Iryna đang tạo một quảng cáo đệm dài sáu giây cho YouTube và cô muốn áp dụng các phương pháp hay nhất của Google. Cô dự định sẽ sử dụng sản phẩm của mình trong video cùng với điệp khúc quảng cáo của công ty. Cô biết rằng có một phương pháp hay nhất khác để phá vỡ khoảng cách giữa cô ấy và người xem. Khi tạo quảng cáo đệm, phương pháp phá vỡ khoảng cách giữa cô ấy và người xem nghĩa là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Iryna đang tạo một quảng cáo đệm dài sáu giây cho YouTube và cô muốn áp dụng các phương pháp hay nhất của Google. Cô dự định sẽ sử dụng sản phẩm của mình trong video cùng với điệp khúc quảng cáo của công ty. Cô biết rằng có một phương pháp hay nhất khác để phá vỡ khoảng cách giữa cô ấy và người xem. Khi tạo quảng cáo đệm, phương pháp phá vỡ khoảng cách giữa cô ấy và người xem nghĩa là gì?

  • Quảng cáo có ít hơn một phần tư thời gian được xem
  • Quảng cáo không có tác nhân hoặc chủ thể liên quan
  • Quảng cáo cung cấp bốn loại chiết khấu khác nhau
  • Quảng cáo có người nói trực tiếp trước camera

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo có người nói trực tiếp trước camera

Giải thích: Với YouTube và tiếp thị lại video, nhà quảng cáo có thể kết nối lại với những người xem đã tương tác với nội dung video của họ, tiếp tục kể cho họ một câu chuyện – và cố gắng thu hút họ trở lại! Khi nói đến tiếp thị lại, các danh sách sẽ tạo ra mọi thứ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095