Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube có định dạng quảng cáo nào giúp tác động để khách hàng cân nhắc và khơi dậy hứng thú cho khách hàng có thể giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng của mình khi đối tượng nhìn thấy một nội dung mới thú vị trên trang chủ của YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube có định dạng quảng cáo nào giúp tác động để khách hàng cân nhắc và khơi dậy hứng thú cho khách hàng có thể giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng của mình khi đối tượng nhìn thấy một nội dung mới thú vị trên trang chủ của YouTube?

  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Quảng cáo TrueView trong luồng
  • Quảng cáo đệm
  • Quảng cáo khám phá TrueView

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo khám phá TrueView

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095