Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jana đang thiết kế tệp sáng tạo mới cho chiến dịch YouTube theo nguyên tắc ABCD về quảng cáo YouTube. Tệp sáng tạo của cô ấy sử dụng nhân vật trong bối cảnh có tốc độ nhanh để thu hút người xem. Âm thanh và hình ảnh làm nổi bật biểu trưng và truyền tải thông điệp thương hiệu của cô ấy. Cô ấy đã tạo sự kết nối bằng cách sử dụng hành động để khơi gợi sự hứng thú ở người xem. Cô ấy chưa triển khai đề xuất nào trong nguyên tắc ABCD?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jana đang thiết kế tệp sáng tạo mới cho chiến dịch YouTube theo nguyên tắc ABCD về quảng cáo YouTube. Tệp sáng tạo của cô ấy sử dụng nhân vật trong bối cảnh có tốc độ nhanh để thu hút người xem. Âm thanh và hình ảnh làm nổi bật biểu trưng và truyền tải thông điệp thương hiệu của cô ấy.
Cô ấy đã tạo sự kết nối bằng cách sử dụng hành động để khơi gợi sự hứng thú ở người xem.
Cô ấy chưa triển khai đề xuất nào trong nguyên tắc ABCD?

  • Cô ấy cần tạo tên người dùng và mật khẩu miền cho Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.
  • Cô ấy chưa tạo trang web để chứa video YouTube trên một máy chủ riêng biệt.
  • Cô ấy chưa thiết lập thanh toán cho tài khoản chứa chiến dịch YouTube.
  • Cô ấy vẫn chưa hướng người xem về những hành động cụ thể mà họ nên thực hiện sau khi xem.

Câu trả lời đúng là: Cô ấy vẫn chưa hướng người xem về những hành động cụ thể mà họ nên thực hiện sau khi xem.

.

.

.

Jana đang tạo các quảng cáo mới cho chiến dịch YouTube của cô ấy, tuân theo các nguyên tắc quảng cáo trên YouTube. Quảng cáo của cô ấy sử dụng người thật trong bối cảnh có nhịp độ nhanh để thu hút người xem. Âm thanh và video truyền đạt biểu trưng và thông điệp thương hiệu của cô ấy. Cô ấy đã tạo ra một kết nối bằng cách sử dụng hành động để khơi gợi sự phấn khích ở người xem. Cô ấy vẫn chưa thực hiện khuyến nghị nào từ các phương án ABCD

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095