Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hình ảnh trực quan nào của Google Analytics so sánh dữ liệu báo cáo với mức trung bình của trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hình ảnh trực quan nào của Google Analytics so sánh dữ liệu báo cáo với mức trung bình của trang web?

  • Trục
  • Phần trăm
  • Màn biểu diễn
  • So sánh

Câu trả lời đúng là: So sánh

Giải thích : Việc so sánh hiển thị bảng dữ liệu so sánh các số liệu báo cáo với mức trung bình website . So sánh hiển thị biểu đồ thanh biểu thị hiệu suất của các chỉ số đã chọn so với mức trung bình của trang web. Biểu đồ thanh sử dụng các thanh ngang hoặc dọc để hiển thị so sánh giữa các danh mục.

Một trục của biểu đồ hiển thị các danh mục (kích thước) cụ thể đang được so sánh và trục còn lại biểu thị một giá trị (chỉ số) rời rạc. Điều này có thể hữu ích để so sánh các giá trị của các chuỗi khác nhau.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2604608?hl=vi#data_table_view

Câu hỏi khác: Bảng dữ liệu nào so sánh các chỉ số trong báo cáo với mức trung bình của trang web

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095