Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics theo dõi những loại lần truy cập nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics theo dõi những loại lần truy cập nào?

  • Lần truy cập theo dõi trang
  • Lần truy cập theo dõi sự kiện
  • Lần truy cập theo dõi thương mại điện tử
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Giải thích : Lần truy cập là một tương tác dẫn đến dữ liệu được gửi đến Analytics. Các loại lần truy cập phổ biến bao gồm lần truy cập theo dõi trang, lần truy cập theo dõi sự kiện và lần truy cập Thương mại điện tử.
Mỗi khi mã theo dõi được kích hoạt bởi hành vi của người dùng (ví dụ: người dùng tải một trang trên trang web hoặc màn hình trong ứng dụng dành cho thiết bị di động), Analytics sẽ ghi lại hoạt động đó. Mỗi tương tác được đóng gói thành một lần truy cập và được gửi đến các máy chủ của Google.

Google Analytics có thể theo dõi tất cả các loại lần truy cập Trang, sự kiện và theo dõi thương mại điện tử.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/6086082

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095