Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng Thứ nguyên tùy chỉnh làm loại thứ nguyên nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng Thứ nguyên tùy chỉnh làm loại thứ nguyên nào?

  • Thứ nguyên phụ trong báo cáo Chuẩn
  • Thứ nguyên chính trong Báo cáo tùy chỉnh
  • Thứ nguyên phụ trong Báo cáo tùy chỉnh
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Giải thích: Nếu bạn đang tạo báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh làm thứ nguyên chính. Trong khi trong báo cáo chuẩn, thứ nguyên khách hàng có thể được sử dụng làm thứ nguyên phụ hoặc dưới dạng phân đoạn.

Google đã tuyên bố trong tài liệu nghiên cứu chính thức của mình rằng Thứ nguyên tùy chỉnh có thể xuất hiện dưới dạng thứ nguyên chính trong Báo cáo tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng chúng làm Phân đoạn và thứ nguyên phụ trong báo cáo chuẩn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2709828

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095