Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phạm vi nào áp dụng cho các Chỉ số tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phạm vi nào áp dụng cho các Chỉ số tùy chỉnh?

  • Người dùng
  • Phiên làm việc
  • Sự kiện
  • Hit

Câu trả lời đúng là: Phạm vi hit

Giải thích: Chỉ số tùy chỉnh có hai phạm vi. Phạm vi cấp lần truy cập và phạm vi cấp sản phẩm là hai. Chỉ số tùy chỉnh cấp lần truy cập được liên kết với tất cả các thứ nguyên cấp lần truy cập mà chúng đã được gửi. Tương tự, chỉ số tùy chỉnh cấp sản phẩm chỉ được liên kết với các sản phẩm mà chúng đã được gửi.

  • Trong phạm vi cấp lần truy cập , giá trị được áp dụng cho một lần truy cập mà nó đã được đặt.
  • Trong phạm vi cấp sản phẩm , giá trị được áp dụng cho sản phẩm mà nó đã được đặt (chỉ Thương mại điện tử nâng cao).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2709828#scope

.

.

.

Phạm vi nào áp dụng cho Chỉ số tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095