Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dữ liệu nào là dữ liệu mà google phân tích mục tiêu không thể theo dõi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dữ liệu nào là dữ liệu mà google phân tích mục tiêu không thể theo dõi?

  • Xem video
  • Mua hàng
  • Đăng ký nhận bản tin
  • Giá trị lâu dài của khách hàng

Câu trả lời đúng là: Giá trị lâu dài của khách hàng

Giải thích: Google analytics không thể theo dõi giá trị lâu dài của khách hàng làm mục tiêu. Google Analytics chỉ có thể theo dõi 4 loại chỉ số dưới dạng mục tiêu, tức là Trang / Phiên, Sự kiện, Đích, Thời lượng.

Báo cáo Giá trị lâu dài cho phép bạn hiểu những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất lâu dài. Đây không chỉ là một con số mà còn là một thước đo hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao nó không thể được theo dõi trong Mục tiêu.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6182550

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095