Rule #1: Life is supposed to be fun!

Heather đã tạo KPI (các chỉ báo hiệu suất chính) cho công ty giày của mình. Cô sử dụng các chỉ số để xác định liệu có đạt được KPI đã đặt ra hay không. Trong trình đơn thả xuống, hãy xác định xem mỗi tùy chọn là một chỉ số hay là một KPI do Heather đặt ra.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Heather đã tạo KPI (các chỉ báo hiệu suất chính) cho công ty giày của mình. Cô sử dụng các chỉ số để xác định liệu có đạt được KPI đã đặt ra hay không. Trong trình đơn thả xuống, hãy xác định xem mỗi tùy chọn là một chỉ số hay là một KPI do Heather đặt ra.

  1. Tăng 10% doanh số bán giày cao gót trong năm nay – KPI
  2. Tăng 10% số lượt xem quảng cáo video đầy đủ trên YouTube – Chỉ số
  3. Tăng đơn đặt hàng trực tuyến 5% trong quý này – KPI
  4. Tỷ lệ phản hồi đối với Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google cho giày cao gót tăng 20% ​​- Chỉ số
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095