Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một chuyên viên quản lý thương hiệu muốn cho thấy giá trị của quảng cáo bằng cách đưa ra chỉ số lợi tức đầu tư quảng cáo. Mục tiêu tiếp thị của anh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một chuyên viên quản lý thương hiệu muốn cho thấy giá trị của quảng cáo bằng cách đưa ra chỉ số lợi tức đầu tư quảng cáo. Mục tiêu tiếp thị của anh là gì?

  • Sự xem xét
  • Lòng trung thành
  • Nhận thức
  • Mua hàng

Câu trả lời đúng là: Mua hàng

Giải thích: Nếu người quản lý thương hiệu muốn thể hiện giá trị quảng cáo của mình bằng cách chứng minh lợi tức đầu tư vào quảng cáo, thì mục tiêu tiếp thị của anh ta phải là “Mua hàng”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095