Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép từng mục tiêu tiếp thị với định dạng quảng cáo TrueView đã tối ưu hóa để đạt được mục tiêu đó.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép từng mục tiêu tiếp thị với định dạng quảng cáo TrueView đã tối ưu hóa để đạt được mục tiêu đó.

  1. TrueView cho hành động – Hành động
  2. TrueView trong luồng – Cân nhắc
  3. Khám phá TrueView – Cân nhắc
  4. TrueView cho phạm vi tiếp cận – Nhận thức
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095