Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nguyên tắc ABCD của YouTube hỗ trợ các nhà quảng cáo tạo các tệp sáng tạo có hiệu quả nhất. Nguyên tắc đầu tiên là atract (thu hút), tập trung vào việc lôi cuốn người xem trong những khoảnh khắc mở đầu của quảng cáo. Theo nghiên cứu của Google, bạn nên tập trung vào yếu tố gì để thu hút người xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nguyên tắc ABCD của YouTube hỗ trợ các nhà quảng cáo tạo các tệp sáng tạo có hiệu quả nhất. Nguyên tắc đầu tiên là atract (thu hút), tập trung vào việc lôi cuốn người xem trong những khoảnh khắc mở đầu của quảng cáo.
Theo nghiên cứu của Google, bạn nên tập trung vào yếu tố gì để thu hút người xem?

  • Ưu đãi và bảo hành
  • Màu sắc và đồ họa
  • Văn bản và thuyết minh
  • Định khung hình và nhịp độ

Câu trả lời đúng là: Định khung hình và tạo nhịp độ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095