Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai người nào có thể nhìn thấy quảng cáo có từ khóa +áo +sơ +mi +đen (được đặt là từ khóa sửa đổi đối sánh rộng)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai người nào có thể nhìn thấy quảng cáo có từ khóa +áo +sơ +mi +đen (được đặt là từ khóa sửa đổi đối sánh rộng)?

  • Ai đó đang tìm kiếm cụm từ áo sơ mi
  • Ai đó đang tìm kiếm thuật ngữ áo nâu
  • Ai đó đang tìm kiếm cụm từ tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi đen
  • Ai đó đang tìm kiếm cụm từ áo sơ mi nút đen

Những người đang tìm kiếm cụm từ tôi muốn mua áo sơ mi đen và những người khác đang tìm kiếm cụm từ áo sơ mi có nút đen, có thể thấy quảng cáo có từ khóa + áo + đen (được đặt làm công cụ sửa đổi đối sánh rộng)

.

.

.

Hai người nào có thể thấy quảng cáo với từ khóa + áo + đen (được đặt làm công cụ sửa đổi đối sánh rộng)?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095