Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads xem xét các quảng cáo văn bản đã lưu để đảm bảo chúng đáp ứng các chính sách quảng cáo trước khi hiển thị cho người dùng. Google Ads xem xét những tiêu chí nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads xem xét các quảng cáo văn bản đã lưu để đảm bảo chúng đáp ứng các chính sách quảng cáo trước khi hiển thị cho người dùng. Google Ads xem xét những tiêu chí nào?

  • Mục tiêu và phân tích.
  • Độ dài và phần mở rộng.
  • Tốc độ tải và trang web.
  • Nội dung và định dạng.

Câu trả lời đúng là: Nội dung và định dạng.

Google Ads xem xét các tiêu chí về định dạng và nội dung.

.

.

.

Câu hỏi khác: Google Ads đánh giá quảng cáo văn bản đã lưu để đảm bảo quảng cáo này đáp ứng các chính sách quảng cáo trước khi được hiển thị cho người dùng. Google Ads đánh giá những tiêu chí nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095