Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lợi ích của việc sử dụng quảng cáo động trong Studio là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lợi ích của việc sử dụng quảng cáo động trong Studio là gì?

  • Khả năng kiểm tra các định dạng quảng cáo khác nhau trong một quảng cáo
  • Khả năng kiểm tra các kích thước khác nhau trong một quảng cáo
  • Khả năng tạo và quản lý chỉ một quảng cáo cho mỗi kích thước quảng cáo
  • Khả năng kiểm tra các nội dung khác nhau trong một quảng cáo

Các câu trả lời đúng là: Khả năng thử nghiệm các nội dung khác nhau trong một quảng cáo và Khả năng tạo và quản lý chỉ một quảng cáo cho mỗi kích thước quảng cáo

Giải thích : Lợi ích của sáng tạo động:

  • Tăng hiệu quả phát triển quảng cáo: Phát triển một lớp vỏ quảng cáo cho mỗi kích thước quảng cáo và sử dụng các công cụ của chúng tôi để hoán đổi nội dung phổ biến quảng cáo một cách nhanh chóng.
  • Tăng hiệu quả quản lý quảng cáo : Quản lý một ID quảng cáo cho mỗi kích thước quảng cáo, thay vì một quảng cáo cho mỗi lần lặp lại quảng cáo duy nhất.
  • Phân phát quảng cáo phù hợp nhất : Sử dụng các quy tắc nhắm mục tiêu quảng cáo động nâng cao để điều chỉnh nội dung cho phù hợp với người xem trên mỗi lần hiển thị.
  • Tích hợp liền mạch với Campaign Manager : Dễ dàng tạo báo cáo và phân tích về hiệu suất chiến dịch thông qua liên kết trực tiếp của Studio với Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2691686

.

.

.

2 lợi ích của việc sử dụng quảng cáo động trong Studio là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095