Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lợi ích của đặt giá thầu tự động là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lợi ích của đặt giá thầu tự động là gì? (Chọn hai.)

Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • CPA cao hơn
  • Phân tích cạnh tranh
  • Kết quả đảm bảo
  • Tiết kiệm thời gian
  • Phân tích chéo

Các câu trả lời đúng là: Tiết kiệm thời gian và Phân tích chéo

Tham khảo chéo dữ liệu đối tượng với ngữ cảnh để thiết lập ý định và đặt giá thầu thích hợp là một công việc phức tạp và tốn nhiều thời gian. Tự động hóa cung cấp một cách để giảm bớt sự căng thẳng này đối với các nguồn lực tiếp thị.

.

.

.

Hai lợi ích của đặt giá thầu tự động là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095