Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google thúc đẩy kết quả tiếp thị mỗi ngày cho hàng nghìn nhà quảng cáo trên khắp thế giới?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google tăng hiệu quả tiếp thị cho các nhà quảng cáo?

  • Nó tập trung một chiến dịch vào Gmail, TrueView hoặc Chrome để cô lập các đối tượng cụ thể tốt hơn.
  • Nó tính toán số lần một quảng cáo được chạy hiệu quả trên các trang web thử nghiệm, sau đó hiển thị quảng cáo trên tất cả các trang web có liên quan.
  • Nó xác định mục tiêu tiếp thị chính của người dùng và kích hoạt các tính năng sẽ đạt được mục tiêu đó tốt nhất.
  • Nó khai thác vô số tín hiệu để đặt quảng cáo dựa trên nội dung phù hợp nhất.

Câu trả lời đúng là: Nó khai thác vô số tín hiệu để đặt quảng cáo dựa trên nội dung có liên quan nhất.

Google khai thác các tín hiệu ý định tốt nhất để đặt quảng cáo dựa trên nội dung có liên quan nhất, thúc đẩy kết quả tiếp thị của bạn.

.

.

.

Câu hỏi khác: Làm cách nào để Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google thúc đẩy kết quả tiếp thị mỗi ngày cho hàng nghìn nhà quảng cáo trên khắp thế giới?

Làm cách nào để Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google thúc đẩy kết quả mỗi ngày cho hàng nghìn nhà quảng cáo?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095