Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại dữ liệu nào KHÔNG được hỗ trợ dưới dạng phần tử động (chọn 2 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

2 loại dữ liệu nào KHÔNG được hỗ trợ dưới dạng phần tử động (chọn 2 đáp án)

  • Chữ
  • Số thập phân
  • Hoạt ảnh HTML5
  • Phân số

Các câu trả lời đúng là: Phân số và hoạt ảnh HTML5

Giải thích: Phân số và hoạt ảnh HTML5 không được hỗ trợ dưới dạng phần tử động. Vui lòng xem danh sách tất cả các yếu tố được hỗ trợ trên liên kết dưới đây.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2877150

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095