Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng 2 tính năng nào với trang xem trước động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng 2 tính năng nào với trang xem trước động (chọn 2 đáp án)

  • Chỉnh sửa trong trang xem trước
  • Khả năng tải xuống và chia sẻ dưới dạng tệp PDF
  • Xem trước động hàng loạt thông qua nhập .csv
  • Chia sẻ bên ngoài với các bên liên quan mà không có quyền truy cập Studio

Các câu trả lời đúng là: Chia sẻ bên ngoài với các bên liên quan mà không cần quyền truy cập Studio và Xem trước động hàng loạt thông qua nhập .csv

Giải thích: Để chia sẻ trang tính xem trước bạn đang xem, hãy nhấp vào Chia sẻ Chia sẻ ở đầu trang. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem trang tính xem trước – không cần đăng nhập.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/2871762

Giải thích: Khi bạn cần xem trước quảng cáo bằng cách sử dụng hàng trăm giá trị lọc động, bạn có thể thấy việc nhập trang tính xem trước tùy chỉnh dễ dàng hơn.

Studio cung cấp một mẫu CSV, duy nhất cho mỗi hồ sơ, mà bạn điền vào các thông số xem trước mà bạn muốn. Sau khi bạn điền vào mẫu và nhập mẫu, Studio sẽ tự động tạo trang tính xem trước chứa tất cả các bản xem trước. Tệp CSV có thể được sử dụng để xem trước bằng cách sử dụng các giá trị bắt buộc và được lọc cho mỗi quảng cáo.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/4543969

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095