Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại đặt giá thầu nào có trên TrueView cho hành động để giúp thúc đẩy chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại đặt giá thầu nào có trên TrueView cho hành động để giúp thúc đẩy chuyển đổi?

  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao
  • Nhắm mục tiêu vị trí trên trang
  • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Các câu trả lời đúng là: Tối đa hóa chuyển đổi và Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095