Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào dưới đây trình bày một lý do khiến nhà quảng cáo chọn YouTube cho hành động

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào dưới đây trình bày một lý do khiến nhà quảng cáo chọn YouTube cho hành động

  • Hơn 85% mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Google, sau đó sử dụng YouTube để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó trước khi mua.
  • Hơn 65% mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Google, sau đó sử dụng YouTube để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó trước khi mua.
  • Hơn 75% mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Google, sau đó sử dụng YouTube để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó trước khi mua.
  • Hơn 55% mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Google, sau đó sử dụng YouTube để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó trước khi mua.

Câu trả lời đúng là: Hơn 55% mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Google, sau đó sử dụng YouTube để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó trước khi mua.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095