Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai Đối tượng của Google là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai Đối tượng của Google là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Bên thứ nhất
  • Bên thứ ba
  • Trong thị trường
  • Affinity

Những câu trả lời đúng là: trong thị trường và Affinity

Giải thích : Bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho các đối tượng cụ thể dựa trên họ là ai, sở thích và thói quen của họ, những gì họ đang tích cực nghiên cứu hoặc cách họ đã tương tác với doanh nghiệp của bạn. Khả năng hiển thị quảng cáo của bạn trực tuyến cho những người có sở thích cụ thể có thể giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng. Bạn có thể thực hiện việc này trong Google Ads bằng cách thêm đối tượng vào nhóm quảng cáo của mình.

Chọn loại đối tượng bạn muốn chiến dịch của mình tiếp cận.

  • Đối tượng chung sở thích: Hiển thị quảng cáo của bạn cho các đối tượng duy nhất dựa trên lối sống, thói quen mua hàng và sở thích lâu dài của họ.
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh: Hiển thị quảng cáo của bạn cho các đối tượng duy nhất dựa trên các lựa chọn chung sở thích mà bạn chọn để xác định đối tượng tùy chỉnh của mình.
  • Đối tượng trong thị trường: Tìm những khách hàng đang nghiên cứu và đang tích cực xem xét mua một dịch vụ hoặc sản phẩm giống như những sản phẩm bạn cung cấp.
  • Tiếp thị lại và đối tượng tương tự: Hiển thị quảng cáo của bạn cho những người đã truy cập trang web của bạn trước đây hoặc xem video của bạn. Điều này bao gồm danh sách tiếp thị lại.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/2497940

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095