Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tối ưu hóa chiến dịch hướng tới khả năng xem, nhà quảng cáo có thể thực hiện hai cách tiếp cận nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tối ưu hóa chiến dịch hướng tới khả năng xem, nhà quảng cáo có thể thực hiện hai cách tiếp cận nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Thêm pixel vào thẻ Mặc định trong Campaign Manager
  • Chỉ nhắm mục tiêu khoảng không quảng cáo được hiển thị trên ứng dụng dành cho thiết bị di động
  • Đặt chiến lược giá thầu thành CPM có thể xem (vCPM)
  • Chỉ định nhắm mục tiêu theo khả năng xem

Các câu trả lời đúng là: Đặt chiến lược giá thầu thành CPM có thể xem (vCPM) và Chỉ định nhắm mục tiêu theo khả năng xem

Giải thích : Để một quảng cáo có hiệu quả, mọi người cần phải xem nó. Chế độ xem đang kích hoạt tính toán lượng thời gian người dùng bỏ ra trước quảng cáo và báo cáo số lần hiển thị có thể xem. Trình đơn thả xuống chất lượng hiển thị số lần hiển thị được coi là có thể xem được so với đường mục tiêu khả năng xem được đặt trước. Sử dụng thông tin về khả năng xem để tối ưu hóa ngân sách quảng cáo kỹ thuật số của bạn.

Trước tiên, một quảng cáo phải có thể đo lường được đối với Chế độ xem đang kích hoạt để báo cáo dữ liệu về khả năng xem.

Thực hiện hành động:

  • Nhắm mục tiêu khoảng không quảng cáo theo khả năng xem được dự đoán.
  • Sử dụng đặt giá thầu tự động (hoặc vCPM) để nhắm mục tiêu các lần hiển thị có thể xem.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6324539

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095