Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai định dạng quảng cáo chính nào có thể dùng trong chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai định dạng quảng cáo chính nào có thể dùng trong chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Quảng cáo tìm kiếm
  • Quảng cáo xã hội
  • Quảng cáo đã tải lên
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Câu trả lời đúng là: 1. Quảng cáo đã tải lên và 2. Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Có hai loại định dạng quảng cáo chính mà bạn có thể tận dụng cho Chiến dịch hiển thị của mình:
1. Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng: Hiệu quả và quy mô lớn hơn
2. Quảng cáo đã tải lên (Hình ảnh & AMPHTML): Kiểm soát tốt hơn

Xem thêm: các định dạng quảng cáo Google Ads

Hai định dạng quảng cáo chính nào có thể được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google là Quảng cáo đã tải lên và Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Câu hỏi: hai định dạng quảng cáo chính nào có thể dùng trong chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Mạng hiển thị của Google là danh mục quảng cáo thứ hai mà người dùng có thể tạo trên nền tảng Google Ads. Những quảng cáo này hiển thị trên các trang web do Google sở hữu hoặc được liên kết thông qua chương trình AdSense của họ.

Tuy là chỉ có 2 định dạng quảng cáo chính, nhưng nếu chia nhỏ hơn, thì chúng ta có thể có 3 dạng quảng cáo chính trong chiến dịch hiển thị Google Ads

Quảng cáo Văn bản

Đừng ngạc nhiên, Quảng cáo văn bản cũng có thể xuất hiện trên mạng hiển thị. Không có nhiều sự khác biệt giữa quảng cáo văn bản hiển thị và quảng cáo văn bản tìm kiếm. Bạn vẫn sẽ cần đến dòng tiêu đề, mô tả, URL và URL hiển thị.

Sự thay đổi lớn là các giới hạn ký tự sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí và cách thức quảng cáo được hiển thị. Điều này có nghĩa là có nhiều khả năng là tiêu đề và mô tả của bạn sẽ được rút ngắn. Bạn sẽ muốn đặt thông tin tốt nhất đầu tiên!

Quảng cáo Đa phương tiện

Đa phương tiện là một thuật ngữ quảng cáo kỹ thuật số cho một quảng cáo bao gồm các tính năng nâng cao như video, âm thanh hoặc các yếu tố khác khuyến khích người xem tương tác và tương tác với nội dung. Quảng cáo có thể mở rộng, nổi, v.v. Bạn có thể truy cập các chỉ số tổng hợp về hành vi của đối tượng, bao gồm số lần mở rộng, nhiều lần thoát và số lần hoàn thành video để có được dữ liệu chi tiết về sự thành công của chiến dịch.

Quảng cáo Hình ảnh

Mạng hiển thị phần lớn được thành lập dựa trên sức mạnh của các định dạng quảng cáo trực quan, chẳng hạn như hình ảnh và video. Quảng cáo hình ảnh cho phép bạn tải lên hình ảnh có thương hiệu của riêng mình để tạo ra một quảng cáo thẩm mỹ, tuyệt đẹp

Tóm tắt thì hiện tại có 2 định dạng quảng cáo chính nào có thể dùng trong chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095