Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai câu nào sau đây là đúng khi đánh giá chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai câu nào sau đây là đúng khi đánh giá chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn?

  • Thông tin chi tiết cuối cùng đến từ việc xem xét từng chiến dịch một cách riêng biệt thay vì tổng hợp các kiến thức của bạn từ tất cả các chiến dịch vào một chế độ xem duy nhất.
  • Khi một chiến dịch mang lại kết quả tích cực, không cần thiết phải điều tra các chỉ số với mức độ mạnh mẽ như khi chiến dịch của bạn không như mong đợi.
  • Kết quả đo lường phải dẫn đến thông tin chi tiết hữu ích; nó sẽ thông báo cho việc ra quyết định của bạn.
  • Một trong những bước đầu tiên bạn phải làm là kiểm tra xem liệu kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hay không so với mục tiêu của nó.

Câu trả lời đúng là: Kết quả đo lường phải dẫn đến thông tin chi tiết có thể hành động; nó sẽ thông báo cho việc ra quyết định của bạnMột trong những bước đầu tiên bạn phải làm là kiểm tra xem liệu kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hay không so với mục tiêu của nó.

.

.

.

Hai câu nào đúng khi đánh giá các chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095