Rule #1: Life is supposed to be fun!

Linda đang đọc báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads sau khi triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình thành công. Cô thấy có ít nhất hai quảng cáo đã tạo ra hơn 100 lượt chuyển đổi xem hết. Hai cái nào được tính là Chuyển đổi xem qua? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Linda đang đọc báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads sau khi triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình thành công. Cô thấy có ít nhất hai quảng cáo đã tạo ra hơn 100 lượt chuyển đổi xem hết. Hai cái nào được tính là Chuyển đổi xem qua? (Chọn hai.)

  • Ai đó đóng một trong những quảng cáo đó trong vòng năm giây.
  • Quảng cáo đã được xem và chuyển đổi trong một giao dịch ngoại tuyến.
  • Quảng cáo gửi cookie vào máy tính của ai đó.
  • Ai đó nhấp vào một phần của những quảng cáo cụ thể đó.
  • Một người nào đó đang xem tối đa 30 giây của những quảng cáo đó.

Câu trả lời đúng là: Ai đó nhấp vào một phần của những quảng cáo cụ thể đóMột người nào đó đang xem tối đa 30 giây của những quảng cáo đó.

Giải thích: Ít nhất hai quảng cáo của Linda đã tạo ra hơn 100 chuyển đổi Xem qua. Điều này xảy ra khi ai đó nhấp vào một phần của những quảng cáo cụ thể đó và khi ai đó xem đến 30 giây của những quảng cáo đó.

Câu hỏi khác: Linda đang đọc báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads sau khi triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình thành công. Cô thấy có ít nhất hai quảng cáo đã tạo ra hơn 100 lượt chuyển đổi xem hết. Hai câu nào trình bày một lượt chuyển đổi xem hết (Chọn hai phương án)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095