Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai cách để gỡ rối chi tiết đơn hàng không chi tiêu là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cách để gỡ rối chi tiết đơn hàng không chi tiêu là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Đúng

  • Điều chỉnh mô hình doanh thu của đối tác
  • Xác nhận rằng phí truyền thông đã được lập hóa đơn
  • Kiểm tra biểu đồ Số lần hiển thị bị mất của mục hàng
  • Kiểm tra trạng thái phê duyệt quảng cáo

Các câu trả lời đúng là: Kiểm tra biểu đồ Bị mất lần hiển thị của mục hàng và Kiểm tra trạng thái phê duyệt quảng cáo

Giải thích : Xem các lý do và định lượng cụ thể về lý do tại sao số lần hiển thị bị mất.

Không thể phân phát quảng cáo do các chính sách địa phương – Điều này có thể liên quan đến việc quảng cáo dành cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bị hạn chế, không được chấp thuận để phân phát ở Nga hoặc Trung Quốc và / hoặc quảng cáo bao gồm các cuộc gọi đến một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo không xác định.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6292894

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095