Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải làm gì để xác minh rằng các pixel chuyển đổi được triển khai và tải đúng cách?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải làm gì để xác minh rằng các pixel chuyển đổi được triển khai và tải đúng cách?

  • Tạo báo cáo Chuẩn hoặc Báo cáo chung và bao gồm các chỉ số chuyển đổi
  • Kiểm tra số liệu hiệu suất mục hàng để biết các chuyển đổi lớn hơn 0
  • Tạo báo cáo Phạm vi tiếp cận duy nhất và bao gồm Phạm vi tiếp cận cookie: Tần suất hiển thị trung bình
  • Tạo báo cáo tải pixel được nhóm theo (các) pixel chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Tạo báo cáo tải pixel được nhóm theo (các) pixel chuyển đổi

Giải thích : Bạn cần Tạo báo cáo tải pixel được nhóm theo (các) pixel chuyển đổi để xác minh rằng pixel chuyển đổi được triển khai và tải chính xác. Những gì trước đây là pixel trong Display và Video 360, giờ là hoạt động Floodlight. Người dùng Campaign Manager có thể đã quen với thuật ngữ mới và các thay đổi đối với chức năng. Người dùng Display & Video 360 không sử dụng Campaign Manager sẽ thấy rằng thuật ngữ “pixel” đã được thay đổi thành “Hoạt động Floodlight”, giao diện tạo pixel đã thay đổi và các bước để định cấu hình ghi dữ liệu bán hàng, chi phí và giao dịch đã được cập nhật.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3027419

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095