Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể chọn 2 mục tiêu nào làm mục tiêu chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể chọn 2 mục tiêu nào làm mục tiêu chiến dịch?

  • Tiếp thị lại cho khách hàng hiện tại
  • Nhắm mục tiêu theo hành vi đối tượng
  • Thúc đẩy doanh số bán hàng ngoại tuyến hoặc tại cửa hàng
  • Nâng cao nhận thức về thương hiệu hoặc sản phẩm của tôi

Các câu trả lời đúng là: Thúc đẩy doanh số bán hàng ngoại tuyến hoặc tại cửa hàng và Nâng cao nhận thức về thương hiệu hoặc sản phẩm của tôi

Giải thích: Sử dụng các chiến dịch trong Display & Video 360 để nhóm các đơn đặt hàng quảng cáo có liên quan lại với nhau với mục tiêu kinh doanh chung.

  • Nâng cao nhận thức về thương hiệu hoặc sản phẩm của tôi
  • Thúc đẩy hành động trực tuyến hoặc lượt truy cập
  • Thúc đẩy doanh số bán hàng ngoại tuyến hoặc tại cửa hàng
  • Thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng hoặc mức độ tương tác

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/7205081

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095