Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào không thể chạy khi đặt Tốc độ đều theo thứ tự chèn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào không thể chạy khi đặt Tốc độ đều theo thứ tự chèn?

  • Trưng bày
  • Tự nhiên
  • Băng hình
  • Trueview

Câu trả lời đúng là: TrueView

Giải thích : Định dạng quảng cáo TrueView không thể chạy với Nhịp độ đồng đều được đặt trên thứ tự chèn. TrueView là giá mỗi lần xem độc quyền của Google, một định dạng quảng cáo dựa trên sự lựa chọn phân phát trên YouTube, hàng triệu ứng dụng và trên toàn bộ web. TrueView mang lại cho nhà quảng cáo nhiều giá trị hơn vì họ chỉ phải trả tiền cho các lượt xem quảng cáo thực tế chứ không phải số lần hiển thị.

Nhịp độ đồng đều là tốt nhất nếu ưu tiên của bạn là chi tiêu một số tiền nhất quán mỗi ngày và tình trạng sẵn có hàng tồn kho của bạn nhất quán hàng ngày. Hãy nhớ rằng nếu có ít khoảng không quảng cáo hơn hoặc nhiều cạnh tranh hơn vào cuối chiến dịch, bạn có thể không chi tiêu hết ngân sách của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095