Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bao nhiêu phần trăm ngân sách hàng ngày được áp dụng khi sử dụng tốc độ “Phía trước”?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bao nhiêu phần trăm ngân sách hàng ngày được áp dụng khi sử dụng tốc độ “Phía trước”?

  • 150% ngân sách, dựa trên phân đoạn ngân sách và KPI
  • 200% ngân sách hàng ngày, dựa trên khoảng không quảng cáo
  • Nó không phải là một tỷ lệ phần trăm cụ thể, nó chỉ dựa trên hiệu suất
  • 120% ngân sách hàng ngày, dựa trên ngày bay

Câu trả lời đúng là: 120% ngân sách hàng ngày, dựa trên ngày bay

Giải thích : Nhịp độ phía trước là tốt nhất nếu ưu tiên của bạn là chi tiêu toàn bộ ngân sách của mình cho toàn bộ chuyến bay mà không có nguy cơ bị chi tiêu dưới mức có thể xảy ra. Nhịp độ này cố gắng chi tiêu nhanh hơn một chút so với đồng đều, lên đến 120% mục tiêu chi tiêu theo tỷ lệ của bạn. Điều này được thực hiện để đảm bảo bạn đã chi tiêu toàn bộ ngân sách của mình vào cuối chuyến bay và được cập nhật theo thời gian thực.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/3114676

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095