Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google sử dụng địa chỉ liên hệ email nào để thông báo cho người bán về các cảnh báo tài khoản?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google sử dụng địa chỉ liên hệ email nào để thông báo cho người bán về các cảnh báo tài khoản?

  • Cả địa chỉ liên hệ kỹ thuật của Google Merchant Center và địa chỉ liên hệ chính
  • Liên hệ kỹ thuật của Google Merchant Center
  • Địa chỉ liên hệ chính của Google Merchant Center
  • Địa chỉ liên hệ chính của AdWords

Đáp án đúng là: Liên hệ kỹ thuật của Google Merchant Center

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095