Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo Chính sách mua sắm của Google, nội dung nào có thể được đưa vào văn bản quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo Chính sách mua sắm của Google, nội dung nào có thể được đưa vào văn bản quảng cáo?

  • Thông tin sản phẩm được lấy từ nguồn cấp dữ liệu
  • Lặp lại các từ và cụm từ
  • Văn bản được tạo từ việc chèn từ khóa
  • Văn bản nêu bật ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm cụ thể

Đáp án đúng là: Văn bản nêu bật ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm cụ thể

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095