Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Merchant Center sử dụng điều gì làm cách chính để liên hệ với người dùng về các thông báo quan trọng, chẳng hạn như nguồn cấp dữ liệu bị từ chối?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Merchant Center sử dụng điều gì làm cách chính để liên hệ với người dùng về các thông báo quan trọng, chẳng hạn như nguồn cấp dữ liệu bị từ chối?

  • Tin nhắn điện thoại tự động cho chủ sở hữu tài khoản
  • Nhắn tin trong trang tổng quan của Google Merchant Center
  • Email liên hệ được liệt kê trong cài đặt tài khoản
  • Nhắn tin trong trang tổng quan của AdWords

Đáp án đúng là: Email liên hệ được liệt kê trong cài đặt tài khoản

Giải thích : Mỗi lần bạn gửi nguồn cấp dữ liệu, Google Merchant Center sẽ tự động tạo thông báo trạng thái sẽ được gửi đến email của bạn và được lưu trữ tạm thời trong kho lưu trữ tin nhắn Merchant Center.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095