Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hiện đang nhắm mục tiêu tất cả khoảng không quảng cáo trong một chiến dịch thông qua nhóm “Tất cả sản phẩm”. Bạn nên tìm các cơ hội tối ưu hóa chiến dịch như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hiện đang nhắm mục tiêu tất cả khoảng không quảng cáo trong một chiến dịch thông qua nhóm “Tất cả sản phẩm”. Bạn nên tìm các cơ hội tối ưu hóa chiến dịch như thế nào?

  • Kiểm tra số lần hiển thị cho từng sản phẩm trong Merchant Center
  • Phân đoạn hiệu suất theo các chế độ xem mua sắm khác nhau trong tab “Thứ nguyên”
  • Xem hiệu suất sản phẩm cấp truy vấn trong tab “Từ khóa”
  • Hiểu những quảng cáo nào hoạt động tốt nhất trong tab “Quảng cáo”

Đáp án đúng là: Phân đoạn hiệu suất theo các chế độ xem mua sắm khác nhau trong tab “Thứ nguyên”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095