Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu Sam không bật theo dõi chuyển đổi cho các Chiến dịch mua sắm của mình, thì tùy chọn đặt giá thầu nào bên dưới sẽ khả dụng cho anh ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu Sam không bật theo dõi chuyển đổi cho các Chiến dịch mua sắm của mình, thì tùy chọn đặt giá thầu nào bên dưới sẽ khả dụng cho anh ấy?

  • Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA mục tiêu) mục tiêu
  • Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)
  • Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (ECPC) nâng cao
  • Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA tối đa) tối đa

Đáp án đúng là: Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095