Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Marketing Platform mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp nhỏ lẫn doanh nghiệp lớn. Thực tế, chỉ có hai sản phẩm không được hỗ trợ trong phiên bản Google Marketing Platform dành cho Doanh nghiệp nhỏ. Đó là hai sản phẩm nào (Chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Marketing Platform mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp nhỏ lẫn doanh nghiệp lớn. Thực tế, chỉ có hai sản phẩm không được hỗ trợ trong phiên bản Google Marketing Platform dành cho Doanh nghiệp nhỏ. Đó là hai sản phẩm nào (Chọn hai đáp án).

  • Trình quản lý thẻ
  • Khảo sát
  • Data Studio
  • Search Ads 360
  • Display & Video 360

Câu trả lời đúng là: Search Ads 360 và Display & Video 360

Giải thích: Search ads 360 và Display & Video 360 thuộc các giải pháp dành cho doanh nghiệp và không thuộc phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ của nền tảng Google Marketing. Doanh nghiệp cấp doanh nghiệp tận dụng lợi thế của hai sản phẩm bổ sung tập trung vào quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095