Rule #1: Life is supposed to be fun!

Curtis vừa mới tạo một Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Anh muốn tìm hiểu cách người dùng tìm trang thông tin doanh nghiệp trên web và cách thức họ tương tác với trang thông tin của anh ấy. Curtis có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để làm được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Curtis vừa mới tạo một Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Anh muốn tìm hiểu cách người dùng tìm trang thông tin doanh nghiệp trên web và cách thức họ tương tác với trang thông tin của anh ấy.
Curtis có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để làm được điều này?

  • Các dịch vụ của Google Doanh nghiệp của tôi
  • Theo dõi chuyển đổi Google Doanh nghiệp của tôi
  • Các bài đánh giá trên Google Doanh nghiệp của tôi
  • Thông tin chi tiết về Google Doanh nghiệp của tôi

Câu trả lời đúng là: Thông tin chi tiết về Google Doanh nghiệp của tôi

Giải thích: Với thông tin chi tiết, Curtis có thể xem lại cách khách hàng của anh ấy tương tác với danh sách của anh ấy và sử dụng thông tin để giúp thực hiện các thay đổi hoặc cải thiện nó. Đầu tiên, anh ấy sử dụng thông tin chi tiết để xem có bao nhiêu người đã xem doanh nghiệp của anh ấy trực tuyến và những loại thứ họ đang tìm kiếm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095