Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ tiếp thị theo hướng dữ liệu nào của Google là tập hợp các nghiên cứu điển hình từ các chiến dịch quảng cáo tốt nhất của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ tiếp thị theo hướng dữ liệu nào của Google là tập hợp các nghiên cứu điển hình từ các chiến dịch quảng cáo tốt nhất của Google?

  • Lưu trữ Chiến dịch Google
  • xu hướng Google
  • Google Khảo sát
  • Think with Google

Câu trả lời đúng là: Think with Google

Giải thích: Think with Google là một trong những công cụ tiếp thị theo hướng dữ liệu của Google là tập hợp các nghiên cứu điển hình từ các chiến dịch quảng cáo tốt nhất của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095