Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google giúp các nhà tiếp thị kết nối với mọi người bằng cách sử dụng ba loại dữ liệu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google giúp các nhà tiếp thị kết nối với mọi người bằng cách sử dụng ba loại dữ liệu nào?

  • Niềm đam mê, ý định mua hàng và cá nhân hóa
  • Khai báo, xã hội và ngoại tuyến
  • Nhân khẩu học, ý định mua hàng và được khai báo
  • Đã khai báo, đối sánh và nhân khẩu học

Câu trả lời đúng là: Niềm đam mê, ý định mua hàng và cá nhân hóa

Giải thích : Google giúp các nhà tiếp thị kết nối với đúng người bằng cách sử dụng các lớp thông tin sâu hơn để hiểu họ là ai và họ muốn gì vào lúc này. Điêu nay bao gôm:

  • Niềm đam mê: Kết nối với mọi người dựa trên niềm đam mê của họ bằng cách sử dụng đối tượng chung sở thích của Google và đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Mục đích mua hàng: Kết nối với mọi người dựa trên mục đích mua hàng của họ bằng cách sử dụng các đối tượng trong thị trường của Google
  • Cá nhân hóa: Kết nối với những người có nhắm mục tiêu được cá nhân hóa bằng cách sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất của thương hiệu. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng Đối sánh khách hàng của Google, Đối tượng tương tự và tiếp thị lại.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095