Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tiếp thị lại video là một cách để tối ưu hóa:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tiếp thị lại video là một cách để tối ưu hóa:

  • chuyển đổi
  • chiến dịch video
  • chiến lược đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV)
  • chiến lược đặt giá thầu

Câu trả lời đúng là: chiến dịch video

Giải thích : Vì vậy, bạn đã tải video của mình lên YouTube và đã chạy chiến dịch TrueView của mình được một thời gian. Quảng cáo video cung cấp một loạt các hành động của người xem có thể được đo lường và theo dõi để bạn có thể đạt được mục tiêu quảng cáo của mình tốt hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095