Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn lập kế hoạch truyền thông YouTube về phạm vi tiếp cận và tần suất, nói về GRP và giá mỗi điểm. Bạn sẽ sử dụng giải pháp đo lường nào của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn lập kế hoạch truyền thông YouTube về phạm vi tiếp cận và tần suất, nói về GRP và giá mỗi điểm. Bạn sẽ sử dụng giải pháp đo lường nào của Google?

  • Khảo sát người tiêu dùng của Google
  • Đòn bẩy thương hiệu
  • Các giải pháp phạm vi tiếp cận của Google
  • Tăng doanh số bán hàng

Câu trả lời đúng là: Các giải pháp phạm vi tiếp cận của Google

Giải thích: Các giải pháp phạm vi tiếp cận của Google sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho phương tiện truyền thông YouTube về phạm vi tiếp cận và tần suất, nói về GRP và chi phí trên mỗi điểm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095