Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Doanh nghiệp của tôi mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội kết nối với khách hàng ngay trên mạng. Hai cách mà Google Doanh nghiệp của tôi giúp tương tác với khách hàng của bạn là gì (Chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Doanh nghiệp của tôi mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội kết nối với khách hàng ngay trên mạng. Hai cách mà Google Doanh nghiệp của tôi giúp tương tác với khách hàng của bạn là gì (Chọn hai đáp án).

  • Nó hoàn thành các giao dịch hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ tín dụng.
  • Nó tự động theo dõi và tạo ra các đánh giá cho doanh nghiệp được liệt kê của bạn.
  • Nó so sánh giá của bạn với giá của các doanh nghiệp tương tự.
  • Google Doanh nghiệp của tôi cung cấp thông tin chỉ đường rõ ràng, cụ thể, nhanh chóng và chính xác tới doanh nghiệp của bạn.
  • Nó cho phép khách hàng của bạn đặt chỗ ngay từ danh sách của bạn.

Câu trả lời đúng là: Nó cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, nhanh chóng và chính xác cho doanh nghiệp của bạn Nó cho phép khách hàng của bạn đặt chỗ ngay từ danh sách của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095