Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Doanh nghiệp của tôi giúp các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Hai cách Google Doanh nghiệp của tôi thực hiện được điều này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Doanh nghiệp của tôi giúp các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Hai cách Google Doanh nghiệp của tôi thực hiện được điều này là gì?

  • Bằng cách giúp họ hiểu hành động của các doanh nghiệp tương tự.
  • Bằng cách giảm tỷ lệ thoát tổng thể.
  • Bằng cách cải thiện tốc độ trang web trên thiết bị di động của họ.
  • Bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng.
  • Bằng cách thu hút khách hàng của họ trực tuyến.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng. và Bằng cách thu hút khách hàng của họ trực tuyến.

.

.

.

Google Doanh nghiệp của tôi đã làm cách nào để giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn vào thời điểm quan trọng nhất (Chọn hai phương án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095