Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể xác minh một địa điểm kinh doanh trên Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể xác minh một địa điểm kinh doanh trên Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

  • Bằng thiết bị di động, tín dụng hoặc ứng dụng
  • Bằng giấy phép, đại lý hoặc động cơ
  • Theo chỉ mục, thanh toán hoặc nhà cung cấp
  • Qua điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp

Câu trả lời đúng là: Qua điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp

Giải thích: Vị trí Google Doanh nghiệp của tôi có thể được xác minh qua điện thoại, e-mail hoặc bưu thiếp. Sau khi nhập vị trí đầu tiên của mình vào Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể chọn cách cô ấy có thể xác minh vị trí doanh nghiệp của mình: điện thoại, email hoặc bưu thiếp (có thể mất đến hai tuần để thực hiện).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095