Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google có công cụ tiếp thị dựa trên dữ liệu nào là tập hợp những nghiên cứu điển hình từ các chiến dịch quảng cáo thành công nhất của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google có công cụ tiếp thị dựa trên dữ liệu nào là tập hợp những nghiên cứu điển hình từ các chiến dịch quảng cáo thành công nhất của Google?

  • Lưu trữ Chiến dịch Google
  • Xu hướng Google
  • Google Khảo sát
  • Think with Google

Câu trả lời chính xác:

  • Think with Google
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095